Sinds 1 juli 2017 is Stichting ROOS gefuseerd met Stichting RPO.
Stichting RPO is het samenwerkings- en coördinatie orgaan voor de regionale publieke omroepen.

De website die u heeft bezocht bestaat daarom niet meer.

U wordt binnen enkele seconden doorgestuurd naar de website van Stichting RPO,
maar u kunt ook hier klikken.