archief

16 januari 2017 - Frictiekostenregeling regionale omroepen

Per brief heeft staatssecretaris Dekker van OCW de frictiekostenregeling regionale omroep naar de Tweede Kamer gestuurd. De regeling is het gevolg van de bezuiniging van 17 miljoen die het Kabinet Rutte-Ascher doorvoert op het budget van de regionale omroep. Op basis van de frictiekostenregeling kunnen regionale omroepen een financiële bijdrage aanvragen voor ontstane reorganisatiekosten die nodig zijn voor de uitvoering van reorganisatieplannen om de bezuiniging te kunnen invullen. De regeling wordt tevens in de Staatscourant gepubliceerd.

Op basis van de frictiekostenregeling wordt ook de motie van de leden Mohandis (PvdA) en Elias (VVD) uitgevoerd over 17 miljoen euro voor toekomstgerichte ontwikkelingen bij regionale omroepen. Die motie is op 6 december 2016 aangenomen in de Tweede Kamer. Deze motie neemt in overweging dat de RPO is opgericht met de wettelijke taak om de samenwerking en coördinatie ten behoeve van de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau te bevorderen. Daarnaast is samenwerking tussen de regionale omroepen, binnen het publieke bestel en met private media wenselijk, dit vanwege de structurele bezuiniging die met ingang van 2017 ingaat en vanwege de uitdagingen die de snelle ontwikkelingen in het medialandschap aan de regionale omroepen stellen.

De aanbiedingsbrief met regeling en bijlagen is de vinden op de website van het Ministerie van OCW.

 

Van
Naam 
Email 
Aan
Email 
Terug naar de vorige pagina
mobiele versie