Toekomstvenster op de publieke regionale omroep

Het Kabinet Rutte-Asscher heeft het voornemen het budget van de publieke omroep met nog eens € 100 miljoen te korten. € 25 Miljoen daarvan betreft een efficiencytaakstelling op de regionale omroep en zou behaald moeten worden uit de integratie van taken van de landelijke en regionale omroep. Ten gevolge van het zogenaamde begrotingsakkoord is de efficiencytaakstelling met € 8 miljoen verlaagd naar € 17 miljoen.
 
Als antwoord op het voornemen van het Kabinet hebben de regionale omroepen een visie ontwikkeld op de invulling van de taak en de werking van de publieke regionale omroep in de nieuwe toekomst. Die visie is ook een bijdrage aan het debat over de voornemens van het Kabinet en de toekomstverkenning van het publieke mediabestel die door de Raad voor Cultuur zal worden uitgevoerd.
 
De visie is opgeschreven in het Toekomstvenster op de publieke regionale omroep en is in het voorjaar met de staatssecretaris beproken. Het plan is aan het publiek gepresenteerd tijdens het congres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de regionale omroep in Nederland.
 
 
 Toekomstvenster op de publieke regionale omroep
mobiele versie