Stemmen uit de Regio

20 november 2008 - Initiatiefnota CDA: 15 miljoen extra voor Regionale Publieke Omroep

De Tweede Kamer fractie van het CDA heeft een Initiatiefnota gepubliceerd over de Regionale Publieke Omroep. De nota ‘Stemmen uit de Regio’ is een initiatief van de mediawoordvoerder van het CDA, Joop Atsma. ‘Stemmen uit de Regio’ beschrijft de huidige positie van de regionale publieke omroepen en gaat in op de toekomstige uitdagingen.
 
‘Het gaat goed met de regionale publieke omroep, maar wil de regionale omroep de sterke positie behouden, dan zullen bakens verzet moeten worden’, aldus Joop Atsma. In de initiatiefnota worden 12 aanbevelingen gedaan ter versterking van de positie van de regionale publieke omroep. Zo zou de samenwerking met de landelijke omroep geïntensiveerd moeten worden, zijn investeringen op het gebied van internet/nieuwe media ook voor de regionale omroep noodzakelijk en moeten kabelmaatschappijen de regionale omroep op een lage voorkeuzepositie plaatsen. Ook duurzame archiveringmogelijkheden, -journalistieke- samenwerking met andere mediapartijen als regionale kranten en de calamiteitenfunctie voor televisie zijn belangrijke aanbevelingen die voor de regionale omroep in ‘Stemmen in de Regio’ worden gedaan.
 
Om de regionale omroep toekomstbestendig te maken, is in totaal een bedrag van € 15 miljoen nodig. De helft van dat bedrag kan binnen de OCW begroting gevonden worden, het resterende deel moet door de provincies op tafel worden gelegd, want de zorg voor de regionale omroep is niet alleen een punt voor het Rijk alleen.

ROOS is uitermate tevreden met het initiatief van het CDA. Gerard Schuiteman, directeur van ROOS, het samenwerkingsverband en overlegorgaan van de dertien regionale publieke omroepen: ‘Deze nota is heel belangrijk voor de toekomst van de regionale publieke omroep. De nota geeft niet alleen de duidelijkheid dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk én provincies is voor de regionale omroep maar geeft ook goede richting aan de belangrijkste uitdagingen van de regionale omroep’.

 Rapport Stemmen uit de Regio
mobiele versie