Publieke omroep in de regio

Publieke Omroep in de Regio:
Onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid bij provinciale financiering
5 oktober 2004

Het Instituut voor Informatierecht (IViR) heeft in opdracht van ROOS een studie verricht naar aanleiding van het wetsvoorstel tot aanpassing van het financieringsregime van de regionale omroep (Kamerstukken 28 856). Het betreffende wetsvoorstel werd op verzoek van de Staatssecretaris op 27 november 2003 door de Tweede Kamer aangehouden. Onderzocht is hoe de voorgestelde wijzigingen van de MediaWet zich verhouden tot algemene en bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de programmatische verantwoordelijkheid en de financiering van de regionale publieke omroep.

Lees het rapport :

 Voorwerk
 Inhoud
 bijlagen
mobiele versie