Praten met de baas

20 oktober 2008  -  Nieuw beoordelingssysteem regionale omroepen

Het ROOS-beoordelingssysteem is een instrument voor leidinggevenden om medewerkers te beoordelen en om hun talenten te ontwikkelen binnen de ambitie van de omroep. Het vormt een essentieel onderdeel van het personeelsbeleid van de regionale omroepen.

Het beoordelingssysteem dat al enkele jaren bestaat is aangepast aan de CAO-afspraken van 2007. Deze gelegenheid is gebruikt om ook andere wijzigingen aan te brengen. De belangrijkste verandering is dat er meer ruimte is voor leidinggevenden en medewerkers om afspraken te maken over de resultaten die ze in de praktijk willen bereiken en die vast te leggen in het beoordelingsformulier.

Het systeem is ontwikkeld door het ROOS-overleg van hoofden P&O. Bureau Berenschot heeft advies uitgebracht over de recente aanpassingen. De regionale omroepen voeren de aanpassing in de komende maanden in. Voor de medewerkers is de brochure 'Praten met de baas' aangepast met als nieuwe ondertitel: Zo doe je dat.

 Brochure Praten met de baas
mobiele versie