Handreiking Pbo

12 juli 2009  -  Handreiking Pbo

In het kader van de programmatische verantwoording van de regionale omroepen over de besteding van hun publieke middelen en de uitvoering van hun publieke taken is door ROOS een handreiking Pbo ontwikkeld. De handreiking Pbo en het daarin opgenomen modelreglement kunnen omroepen en Pbo’s gebruiken bij het opstellen van hun eigen handleidingen, reglementen en het afleggen van verantwoording.

Een belangrijke rol bij de verantwoording van de besteding van de publieke middelen van de regionale omroep is weggelegd voor het Pbo. Het hebben van een Pbo is een wettelijke verplichting voor de regionale omroep. Het Pbo behoort representatief te zijn voor het verzorgingsgebied van de regionale omroep en heeft als belangrijkste taak om jaarlijks het programmabeleid te bepalen.

In de Handreiking wordt uitgebreid stil gestaan bij de manier waarop het pbo kan bijdragen aan een goede verantwoording van de regionale omroep. Met het Commissariaat voor de Media, waaraan de omroepen formeel de inhoudelijke verantwoording afleggen, is een modelreglement opgesteld.

De Handreiking is mede het resultaat van bijeenkomsten met de pbo’s van de regionale omroepen. De voorbereiding is ter hand genomen door een werkgroep die bestaat uit directeuren (Klaas Samplonius van RTV Drenthe en Robert Zaal van RTV N-H), een hoofdredacteur (Rein Tolsma van Omrop Fryslân) en  pbo-leden (Servaas Huys van Stichting Omroep Limburg en Legien Kromkamp van RTV Oost), ondersteund door ROOS (Gerard Schuiteman en Richel Bernsen). Het Hoofdredacteurenoverleg en het ROOS-bestuur hebben de Handreiking geaccordeerd.

 Handreiking Pbo
mobiele versie