Evaluatie 2006-2008

22 december 2008  -  Evaluatie financieringsstructuur regionale omroep

Minister Plasterk heeft de evaluatie van de gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroep naar de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is door het Commissariaat voor de Media uitgevoerd. De evaluatie en de rapporten 'Kracht in de Regio' van ROOS/IPO en 'Stemmen uit de Regio' van het CDA zijn voor de minister aanleiding om de Tweede Kamer begin 2009 te informeren over het beleid over de regionale omroep.

Evaluatie
Het Commissariaat concludeert dat de financiŽle verantwoordelijkheid voor de regionale omroep geheel bij provincies is komen te liggen en dat provincies daarmee voldaan hebben aan hun minimale zorgplicht. De financiering is eenvoudiger en transparanter geworden maar het Commissariaat noteert dat er nog wel discussie is over de vraag waar de zorg en eindverantwoordelijkheid voor de regionale omroep ligt.

Ook wordt in de evaluatie vastgesteld dat de centrale functie van de regionale omroep het bieden van nieuws en achtergrondinformatie is over een reeks van onderwerpen en dat opinie- en achtergrondjournalistiek daarbij zeer belangrijk is. Daarbij ziet het Commissariaat dat er in de afgelopen jaren budgettaire en personele verschuivingen hebben plaatsgevonden ten koste van de radio- en televisieactiviteiten voor de ontwikkeling van internet en crossmediale activiteiten.

In de evaluatie wordt geconstateerd dat aan de voorwaarden waaraan kwalitatief hoogwaardige programmering moet worden afgemeten niet zijn ingevuld. Het Commissariaat beveelt aan een discussie te starten over de toepassing van het begrip kwalitatief hoogwaardig.

Het Commissariaat meent dat provincies zich ten aanzien van de regionale omroep terughoudend moeten blijven opstellen en niet op zoek moeten gaan naar afspraken en voorwaarden. Een enkele provincie zou zich te veel inlaten met de programmering van de regionale omroep maar over het algemeen heeft de regionale omroep in alle onafhankelijkheid kunnen functioneren.

Tot slot merkt het Commissariaat op dat de regionale omroep gebaat zou zijn bij een duidelijkere taakverdeling tussen landelijke, regionale en lokale omroep waarbij het Commissariaat uitgaat van een aanvullende rol van de regionale omroep ten opzichte van de landelijke. De minister wordt in dit kader geadviseerd het beleid ten aanzien van de gehele publieke omroep met name op het onderdeel taakverdeling tussen de landelijke, regionale en lokale omroep nader uit te werken.

Aanleiding
In 2006 is de Mediawet gewijzigd ten aanzien van de financiering van de regionale omroep. De duale financiering van de regionale omroep via het ministerie van OCW ťn provincies dit tot dat moment bestond is beŽindigd. Provincies hebben per 1 januari 2006 een zorgplicht gekregen voor instandhouding van het niveau dat regionale omroep voerde in het jaar 2004.

 Aanbiedingsbrief
 Evaluatie van het Commisariaat voor de Media
mobiele versie