jaarverslag 2010

De regionale omroep blijft van grote toegevoegde waarde voor de informatievoorziening en identiteit in de regio. Dat is niet alleen een feit, het is ook een stelling. Het media-aanbod van de regionale omroep bereikt direct via de kanalen van de omroep, of indirect via het internet of anderszins een zeer breed publiek. Zo zijn op Radio1 steeds meer bijdragen van regionale verslaggevers te horen; voor televisie geldt hetzelfde voor bijdragen in bijvoorbeeld NOS Journaals.

Waar de kijk- en luistercijfers van de regionale omroep iets teruggelopen zijn door de digitalisering van de traditionele infrastructuren, met toenemende concurrentie en afnemende vindbaarheid tot gevolg, weet de regionale omroep zijn bereik via de nieuwe media fors te vergroten. Het bezoek aan de websites is in twee jaar bijna verdubbeld. Niet meegeteld daarbij is het bereik dat gegenereerd wordt doordat berichten, video en audio ook op allerlei andere plaatsen via de ‘andere’ nieuwe media gelezen, gezien of gehoord worden. Verwacht mag worden dat het bereik via de nieuwe media ook na 2010 sterk zal blijven groeien. Dat vraagt ontwikkelingen en investeringen op dat terrein. Maar tegelijk blijven de radio- en televisiezenders van de regionale omroep van grote waarde. ‘Live en evenementen’ maakten in 2010 een forse ontwikkeling door.

Het past een publieke omroep als eerste om daar te zijn waar het gebeurt. Dat is de regionale omroep inmiddels wel toevertrouwd. Hij kent de regio als zijn broekzak. Daarna is het zaak iedereen te informeren om daarmee bij te dragen aan de maatschappelijke samenhang. Iedereen bereiken is niet altijd even eenvoudig maar een optimale mix van ‘oude’ en ‘nieuwe’ media biedt heel mooie kansen daartoe.
 
 Jaarverslag 2010
mobiele versie