jaarverslag 2009

2009 was het jaar dat de regionale omroep politiek weer eens echt in de schijnwerpers stond. Deevaluatie van het Commissariaat over de nieuwe financieringsstructuur, het rapport Kracht inde Regio over het wettelijke begrip Kwalitatief Hoogwaardige Programmering en de initiatiefnotavan het CDA Stemmen in de Regio noopten (inmiddels ex)-Minister Plasterk ertoe een brief overde regionale omroep naar de Kamer te sturen. De behandeling van deze brief vond gelijktijdigplaats met de behandeling van de initiatiefnota. 

Op zich is het als omroep niet wenselijk om in de politieke schijnwerpers te staan. De regionaleomroep streeft dat ook zeker niet na en ik denk dat de landelijke omroep wel wat minder zou willendan hij nu doet. Maar voor de regionale omroep was het wel echt nodig om weer even, en alleen, de volledige aandacht te hebben. In het volle licht is door de Tweede Kamer vastgesteld dat de regionale omroep een onmiskenbare plaats inneemt in het regionale en publieke medialandschap. Vastgesteld is ook dat de regionale omroep het met zijn beperkte budget goed doet en dat eerder naar vergroting van zijn belang moet worden gestreefd dan naar krimp. De Tweede Kamer en toenmalig minister willen vanuit het belang dat met de regionale informatievoorzienig is gemoeid dan ook niet bezuinigen op de regionale publieke omroep. Door de val van het Kabinet in februari 2010 is een aantal punten uit het debat op een laag pitje komen te staan. Op het verkrijgen van een goede digitale kabelpositie en het uitvoeren van een onderzoek naar de vier kleinste regionale omroepen is helaas weinig voortgang geboekt. 

Als vervolg op het debat in 2009 zouden de jaren 2010 en verder in het teken moeten staan van een doorontwikkeling van de regionale omroep, of in ieder geval van de regionale  informatievoorziening. De regionale omroep, in de Mediawet formeel aangeduid als regionale media-instelling, zou zeer wel de kern kunnen vormen van het zogenaamde regionale mediacentrum die door de commissie Brinkman als gedachte is geopperd.Beide begrippen liggen al niet ver uiteen maar ook de publieke financiering die de regionaleomroep heeft, is een belangrijk gegeven om de regionale omroep als centrum te zien in deregionale informatievoorziening. Mede omdat niet te verwachten is dat de regionale krant zijn bijdrage aan de regionale journalistiek in de toekomst kan handhaven of sterk zou kunnen verbeteren. 

Het was kortom in 2009 een belangrijk jaar voor de regionale omroep. En de jaren die voor ons liggen zullen gezien alle ontwikkelingen om ons heen zoniet nòg belangrijker worden. 

Gerard Schuiteman

 Jaarverslag 2009
mobiele versie