2006downloads

Jaarverslag 2006

In het jaarverslag 2006 zijn op diverse plaatsen 'computermuisjes' te vinden. Zij verwijzen naar rapporten, brieven, nota's of andere documenten die op (of via) de website van ROOS te downloaden zijn. Hieronder zijn alle muisjes per pagina gerangschikt. Zij brengen u snel naar de juiste pagina's waarop de nadere informatie te vinden is.

Pagina 4, De Toekomst van de Regionale Publieke Omroep

Pagina 9, www.regioned.nl

Pagina 11, Mediawet artikel 107

Pagina 11, Toelichting wetswijziging

Pagina 12, Financiële compensatie provincies voor reële index

Pagina 13, Uitgangspuntennotitie artikel 107 Mediawet

Pagina 13, Handboek Financiële Verantwoording Regionale Omroepen

Pagina 13, Correspondentie met betrekking tot Provincie en RTV Drenthe

Pagina 14, De Toekomst van de Regionale Publieke Omroep

Pagina 15, ROOS beleidsprioriteiten 2007-2011

Pagina 16, WRR, http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2799, zie onder andere pagina's 15, 37, 131-132, 155-156

Pagina 16, Raad voor Cultuur, http://www.cultuur.nl/files/pdf/advies/med-2005.02144--2.pdf

Pagina 16, Rapport Met Beeld en Beleid

Pagina 17, Ruimer budget regionale documentaires via Stimuleringsfonds

Pagina 19, www.nl-awards.nl

Pagina 19, www.roosdagen.nl

Pagina 20, De website van RegioDoc 2006 is enkele maanden per jaar online. Tegen het eind van 2007 zal de site RegioDoc.nl weer online gaan.

Pagina 29, TDAB

Pagina 31, CAO akkoorden

terug

mobiele versie