jaarverslag 2005

2005 was het jaar waarin met hamerslag het wetsvoorstel voor een nieuwe financieringsstructuur door de Eerste en Tweede Kamer werd aangenomen: provincies dragen zorg voor instandhouding van het niveau van omroepactiviteiten zoals die in het jaar 2004 plaatsvonden. Toch bleek daarna de praktische uitwerking van de nieuwe wet niet vanzelf te gaan. Pas begin 2006 kwamen provincies en omroepen tot overeenstemming over de jaarlijkse verhoging van de middelen. En momenteel werken beide partijen nog samen met het Commissariaat voor de Media aan de laatste afspraken over de - financiële - verantwoording. Met dit alles komt er wel een einde aan jarenlange onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de basisfinanciering van de regionale omroepen en is ieders rol duidelijk waar het toezicht en verantwoording betreft.

Mogelijk dat her en der in het land nog een periode van gewenning nodig is, maar niets lijkt een goede relatie tussen provincies en omroepen meer in de weg te staan. Een goede relatie moet er ook zijn tussen omroepen (en provincies) en Staatssecretaris Van der Laan. Zij schreef in de toelichting bij de wet dat het belang dat gemoeid is met een goede uitoefening van de publieke functie door de regionale omroepen binnen de algemene rijksverantwoordelijkheid voor het gehele publieke omroepbestel valt, maar tot vandaag lijken de regionale omroepen nog steeds bijzaak te zijn. Ministerie en regionale omroepen moeten constructieve gesprekken voeren over belangrijke onderwerpen als digitale ether, digitale kabel, ondertiteling, (niet)-reclame vrije publieke omroep, de status van de calamiteitenzender of eventuele cross-ownership regelingen. Dat zijn allen zaken die binnen de algemene rijksverantwoordelijkheid voor het gehele publieke omroepbestel vallen.

Door prof. dr. Paul Rutten, hoogleraar digitale mediastudies aan de Universiteit van Leiden, is een studie verricht naar de toekomst van de regionale publieke omroep. Het resultaat van die studie, het rapport ‘de toekomst van de regionale publieke omroep, werd op 6 april 2006 aan Medy van der Laan en Jan Kristen van het IPO bestuur overhandigd. Na lezing van dit rapport is duidelijk dat de regionale omroepen al lang geen bijzaak meer - behoren te - zijn en zij dat zelf al middels daden tot uitdrukking hebben gebracht. Eén van de bewijzen daarvan is dat de Limburgse regionale omroep L1 Radio&TV in 2005 door de vakbroeders werd uitgeroepen tot mediabedrijf van het jaar. De prijs is niet alleen een enorme waardering voor de medewerkers van L1 maar ook een compliment aan de regionale omroep in het algemeen.
 
 Jaarverslag 2005
mobiele versie