jaarverslag 2003

‘De rol die regionale omroep speelt in de regionale samenleving en democratie is een uiterst wezenlijke. Voor de pluriformiteit en diversiteit van de meningsvorming is het van groot belang dat die regionale omroepen er zijn. Het is ook heel belangrijk dat die omroepen zo onafhankelijk mogelijk zijn.’ Het zijn niet mijn woorden maar die van Bert Bakker, Tweede Kamerlid van D’66. Joop Atsma (CDA) voegt daar aan toe de regionale omroep van zodanig belang te vinden dat er optimale garanties voor de toekomst van de regionale omroep moeten zijn en dat de omroepen niet de dupe mogen worden van discussies; daar hebben ze niet om gevraagd en dat hebben zij ook niet verdiend. Kees Vendrik (Groenlinks) typeert de regionale omroepen als ‘omroepen die wij allen liefhebben’. Maar ook VVD, PvdA en de ChristenUnie nemen de regionale omroep in bescherming als het gaat over de toekomst.

Over hoe die toekomst er uit moest gaan zien werd op 27 november 2003 in de Tweede Kamer zwaar gedebatteerd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet in verband met een nieuwe financieringsstructuur voor de regionale omroepen; de totale financiële verantwoordelijkheid voor regionale omroep zou bij de provincies komen te liggen. Het wetsvoorstel is die dag uiteindelijk aangehouden.

Ook in de debatten over zerobase was regionale omroep in 2003 onderwerp van gesprek in Den Haag. Na de uitvoering van zerobase bleek dat de luisteraar van de regionale omroep er niet beter op was geworden. Minister Brinkhorst zegde snel toe de problemen op te lossen maar het intensieve contact met het Ministerie heeft er in het verslagjaar niet toe mogen leiden dat de problemen ook daadwerkelijk opgelost werden. Voor 2004 ziet het er iets beter uit. Ondanks de problemen blijkt ook ná zerobase regionale radio het meest beluisterd te zijn. De concurrentie van commerciële landelijke en regionale omroep is fors toegenomen. In delen van Nederland zelfs verdubbeld. Toch blijft de luisteraar zijn radio onveranderd afstemmen op de regionale publieke radio. Daaruit mag geconcludeerd worden dat bij regionale publieke radio het de luisteraar wel degelijk om de inhoud gaat.

Op mijn tweede dag als directeur van ROOS was ik aanwezig in Den Haag op de persconferentie van de Provincie Zuid-Holland waar een rapport over RTV Rijnmond en RTV West werd gepresenteerd. Zonder financiële hulp op zeer korte termijn zouden beiden omroepen direct in het bestaan worden bedreigd. Op vragen van de pers over het belang om beide omroepen in stand te houden kon ik eenvoudig aansluiten bij alle mooie woorden over de regionale omroepen in de Tweede Kamer enkele dagen daarvoor.
 
 Jaarverslag 2003
mobiele versie