Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 was voor ROOS het jaar van de waarheid.

In oktober 2014 was de brief van de staatssecretaris van OCW verschenen met de oproep aan onze sector om met een eigen plan te komen voor een toekomstbestendige regionale omroep. Het betekende voor de 13 omroepen de nodige uren vergaderen en overleggen, maar het resultaat kwam er! In april - binnen de deadline - konden we de staatssecretaris ons plan overhandigen. We kozen voor meer samenwerking met behoud van de kracht van de 13 merken. Kiezen voor het ontzien van de redacties en daarmee het zoeken van de bezuinigingen in de ondersteunende diensten. Een plan ook met behoud van de binding van het bestuur met de regio, omdat de landelijke bestuurders ook bestuurder van een cluster zouden zijn. Kortom, eenheid in verscheidenheid.

Waar ROOS haar huiswerk had gedaan liet de politiek het vervolgens afweten. In de Tweede Kamer ging het goed, maar de Eerste Kamer bleek - zoals vaker voor dit kabinet - een struikelblok. Daarmee gingen de termijnen, maar ook het draagvlak onder ons plan schuiven.

Her en der ontstond er een gevoel van: misschien hoeft dit allemaal wel niet; en: laat ik maar ik mijn eigen provincie mijn deel van de bezuinigingen opvangen. Het leidde zelfs tot een oproep vanuit de gezamenlijke OR-en tot meer eenheid, daadkracht en verantwoordelijkheid. Kortom, een spannend jaar voor de eenheid binnen de regionale omroepen.

Inmiddels zijn we, als dit voorwoord wordt geschreven, al weer ruim op weg in 2016. Heisessies hebben de eenheid en daadkracht binnen de omroepen nieuw leven en energie in geblazen. We zijn overtuigd van de noodzaak van de veranderingen.

Nog los van wat de politiek wil, we hebben een eigen uitdaging het hoofd te bieden. Hoe weten we als publieke omroep voldoende aansluiting te houden met alle ontwikkelingen in het medialandschap. We zien de ontwikkelingen in de commerciële sector van de kranten, die de potentie van de regio hebben ontdekt en ons uit het online domein willen concurreren. We moeten dus wel veranderen, willen we toekomst en bestaansrecht houden!

2016 wordt daarbij opnieuw een jaar van de waarheid. Met de vaststelling van de 2e fase van wetgeving in de Tweede- en Eerste Kamer. Met de oprichting van de RPO, de selectie van een nieuw bestuur en de voorbereiding voor de Shared Service Centra.

Er ligt veel hooi op onze vork. Maar vereende krachten kunnen licht werk maken. Laten we dus blijvend investeren in die eenheid. In het belang van de regio, maar zeker ook in het belang van de duidelijkheid over de richting voor al onze collega’s binnen de omroepen.

Jack de Vries
voorzitter ROOS-bestuur

 

 ROOS jaarverslag 2015
mobiele versie