Jaarverslag 2013

Ik begin dit voorwoord met het maken van een groot compliment aan de leden van het ROOS bestuur. Voorafgaand aan 2013 wisten we dat ons een stevig jaar te wachten stond waarin stappen gezet moesten worden naar een nieuwe regionale omroep want de consequenties van het Regeerakkoord waren duidelijk: op het toch al fors teruggelopen budget van de regionale omroep zou per 2016 nog eens € 25 miljoen bezuinigd worden en wederom zou een samenwerking met de landelijke omroep besproken moeten worden. Met het verleden in het achterhoofd waren dat twee forse uitdagingen die echter in relatief korte tijd en op constructieve wijze door de regionale omroepen van een antwoord werden voorzien. Vanuit het besef dat een eigen initiatief tot het beste resultaat zou leiden werd in korte tijd een allesomvattende, inhoudelijk sterke en professionele visie op de toekomst van de regionale publieke omroep in korte tijd op schrift gezet. Het Toekomstvenster op de regionale publieke omroep diende vervolgens als leidraad voor het voeren van intern en extern debat over de voornemens van dit Kabinet.

Dat waren, en zijn af en toe nog steeds stevige debatten. De inmiddels 25 jaar oude geschiedenis van de regionale omroep laat zich niet zomaar herschrijven, dat is begrijpelijk. De verschillende ontstaansgeschiedenissen en ontwikkelingen vonden niet gelijkelijk en gelijktijdig plaats zodat er met verschillende uitgangspunten rekening gehouden moest worden. In een aantal situaties kostte het moeite om de vaak intensieve en kostbare relatie met de provincie als (bekostigings)partner in een ander daglicht te moeten plaatsen. De voorgenomen landelijke financiering van de regionale omroep vroeg er echter om de individuele uitdagingen ondergeschikt te stellen aan de uitdaging van de gehele sector. Het vereiste collegialiteit en collectiviteit.

Dat bleek niet altijd even eenvoudig en discussies werden daarom op het scherpst van de snede, en ook wel eens meermaals, gevoerd. In het besef dat niet iedereen het tempo voldoende hoog vond meen ik dat de bestuursleden van ROOS de meeste keren naar de thuisbasis konden wederkeren met het gevoel dat er weer een belangrijke stap gezet was. De regionale omroepen hebben als collectief in een jaarenorme stappen gemaakt naar de regionale omroep van de toekomst. De bezuiniging pakt gelukkig minder uit dan eerst bedoeld en zal ook nog eens later ingaan. De contouren vaneen toekomstbestendige regionale omroep liggen er ook en zijn bijna doorgerekend. Er is steun vanuit de Kamer, de Senaat, provincies, de landelijke omroep en de Raad voor Cultuur voor een autonome regionale omroep in Nederland die in de regio zijn belangrijke functie kan vervullen. Het lijkt verstandig dat ook het Kabinet de plannen omarmt en samen met de regionale omroep zorgdraagt voor een bestendige in de regio verankerde publieke mediavoorziening als een van de pijlers onder de regionale en lokale journalistiek.

Per 1 juni 2014 heeft Jack de Vries het voorzitterschap van ROOS van mij overgenomen. Met veel plezier en met geloof in de belangrijke functie van de regionale omroep heb ik ruim vijf jaar voorzitter mogen zijn van het ROOS bestuur. Vele bestuurlijke en inhoudelijke discussies vielen de sector in die jaren door politieke akkoorden en standpunten ten deel. Als gevolg daarvan zal de regionale omroep een nieuwe fase van zijn bestaan ingaan. Als iedereen zich met de mij bekende passie, energie en kennis van zaken blijft inzetten voor de regionale omroep gloort er een mooie toekomst voor de regionale omroep in Nederland. Als ex-voorzitter zal ik de ontwikkelingen zeker blijven volgen. Als mediaconsument ga ik er graag vanuit dat de regionale omroep mij in de toekomst blijft informeren over wat mij als burger in de regio aangaat.

Cees van der Knaap, voorzitter bestuur.

 

 ROOS jaarverslag 2013
mobiele versie