beleidsplan 2007

Beleidsprioriteiten 2007-2011

Regionale omroepen mogen zich, de groeiende concurrentie van andere publieke en commerciële radio- en televisiestations ten spijt, al jaren achterheen verheugen in constante kijk- en luistercijfers. Nabijheid tot zijn kijkers en luisteraars is een van de onderscheidende kwaliteiten die de regionale publieke omroepen tot sterke zenders maakt; nieuws en informatie, cultuur en educatie uit de eigen leefomgeving wordt voor het publiek steeds belangrijker. Publieke regionale omroepen voorzien hierin en zijn continu op zoek naar de manier waarop hier maximaal invulling aan gegeven kan worden.

Een belangrijk gegeven daarbij is dat het medialandschap in snel tempo veranderingen ondergaat. Door de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen veranderen productie- en distributieprocessen sterk van karakter. Ook het mediagedrag van het publiek verandert. Niet alleen door de nieuwe platformen waarop hen media wordt aangeboden maar ook de eigen leefomgeving wordt steeds belangrijker voor de mediaconsument. Tot slot heeft ook de politiek zo zijn invloeden op het medialandschap.


Door al deze wijzigingen lijkt het meer dan ooit van belang dat de toekomst goed in ogenschouw wordt genomen en dat regionale omroepen zich voorbereiden op deze toekomst. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schreef hier al over. En ook de Raad van Cultuur. Tevens verscheen in 2006 van de hand van professor dr. Paul Rutten het rapport De Toekomst van de Regionale Publieke Omroep. In dit rapport worden de kansen en bedreigingen voor de regionale publieke omroepen geschetst. Tegelijk met allerlei ontwikkelingen die plaatsvinden biedt dit rapport de leidraad waarlangs ROOS vanaf 2007 tal van initiatieven zal ontplooien met als doel een sterkere rol van de regionale publieke omroep in het - publieke – mediabestel.

 

 Beleidsprioriteiten 2007 - 2011
mobiele versie