beleidsplan 2006

Beleidsprioriteiten 2006

Het kabinet presenteerde in 2005 haar visie op de publieke omroep maar vergat dat regionale publieke omroep ook publieke omroep is. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid concludeert dat het regionale mediabeleid relatief verwaarloosd is en voorspelt verschuivingen van een nationaal georiŽnteerd medialandschap naar een regionaal georiŽnteerd medialandschap maar komt zelf niet met aanbevelingen voor de toekomst. De Raad voor Cultuur haast zich in zijn inleiding van zijn advies over de publieke omroep al te zeggen dat de Raad zich alleen concentreert op de landelijke publieke omroep. Ondanks dat de regionale omroepen volgens de Staatssecretaris van OCW een zů belangrijke publieke functie vervullen is beleidsaandacht op dit punt ver te zoeken.

Gelukkig zijn er de regionale omroepen zelf nog en erkennen zij zelf dat het medialandschap zal veranderen en dat zij zich hierop moeten voorbereiden. Al snel in 2006 zal een studie naar de toekomstige rol van de regionale publieke omroep in het Nederlandse mediabestel worden afgerond. Hiermee kan een visie worden ontwikkeld op de toekomstige rol van regionale publieke omroepen, van ROOS en de daarbij aangesloten regionale omroepen.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe financieringsstructuur vindt de basisfinanciering op het niveau van het jaar 2004 plaats door provincies. Die basisfinanciering omvat niet de kostenstijgingen waar de regionale omroepen tengevolge van rijksbeleid mee worden geconfronteerd. ROOS blijft dan ook in gesprek met de landelijke overheid over onderwerpen als digitale radio en televisie (T-DAB en DVB-t) en ondertiteling maar ook zeker over komende discussies als bijvoorbeeld reclamevrije publieke omroep en verruiming van de crossownership regeling. Want ondanks de nieuwe financieringsstructuur valt, zoals de Staatssecretaris al schreef in haar toelichting bij de wet, het belang dat gemoeid is met een goede uitoefening van de publieke functie door de regionale omroepen binnen de algemene rijksverantwoordelijkheid voor het gehele publieke omroepbestel.

De beleidsprioriteiten van ROOS in 2006 geven inzicht in de onderwerpen die in 2006 aan de orde zullen komen. Ook de zienswijze van ROOS is daarbij alvast te vinden.

 ROOS beleidsprioriteiten 2006
mobiele versie