beleidsplan 2005

Beleidprioriteiten 2005

Regionale publieke omroep is al jaren marktleider op radio en laat blijvend stijgende kijkcijfers bij televisie zien. Regionale publieke omroep wordt ook gewaardeerd door de luisteraar en kijker. Je zou dus verwachten dat het goed gaat met de regionale publieke omroepen. Tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar er is ook nog veel te verbeteren. Daarbij is het noodzakelijk dat we heden en toekomst goed overzien en op elkaar laten aansluiten: wat we nu doen moet goed gedaan worden en als het even kan beter maar we moeten ons ook zeker richten op de nabije toekomst waar toch ook het een en ander gaat veranderen.

De beleidsprioriteiten van ROOS geven daar inzicht in. Met name de prioriteiten bij de programmatische zaken, bij overleg en samenwerking en op het gebied van personeel & organisatie zijn erop gericht de huidige kwaliteit te verbeteren. De prioriteiten bij de financiŽle zaken, taakstelling en functie en techniek daarentegen zijn meer op nieuwe ontwikkelingen en op de toekomst gericht.

Er is dus genoeg werk aan de winkel. Stichting ROOS zal hier initiŽrend in zijn maar heeft het samenwerkingsverband ROOS nodig om resultaten te behalen. Met die resultaten kunnen de regionale publieke omroepen in Nederland zich verder ontwikkelen.

 beleidprioriteiten 2005
mobiele versie