Beleidsplan 2013-2017

Kabinetten volgen elkaar ten gevolge van verschillende politieke oorzaken snel op de laatste jaren. Met de val van het Kabinet-Rutte 1 in april van dit jaar werd abrupt een pas op de plaats gemaakt met de beleidsuitwerking van de door dit Kabinet gewenste samenwerking tussen de landelijke en de regionale omroep. Veel tijd en energie van NPO en ROOS was er de tweede helft van 2011 gaan zitten in de gevraagde uitwerking van een samenwerking. Begin 2012 hebben de NPO en ROOS samen de minister van OCW geďnformeerd over de mogelijkheden en moeilijkheden ervan. Met die informatie is niets gebeurd. Het Kabinet viel in april 2012, verkiezingen volgden in september en eind oktober werd het Regeerakkoord Bruggen bouwen van het Kabinet-Rutte-Asscher, een kabinet van VVD en PvdA, gepresenteerd. In dit akkoord wordt nog een extra eis gesteld aan de samenwerking tussen de landelijke en regionale omroep: een efficiencytaakstelling van € 25 miljoen. Ook in dit Regeerakkoord is niet duidelijk wat onder samenwerking, dan wel integratie moet worden verstaan. Misschien is dat maar goed ook zodat er niet bij voorbaat al ondoordachte of niet uitvoerbare plannen op tafel liggen. Het nieuwe Kabinet beperkt de taken van provincies tot het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid en hevelt het budget van de regionale omroep over van het Provinciefonds naar de mediabegroting.

Het Kabinet kiest voor een brede publieke omroep en ROOS ondersteunt dat in principe. Het Kabinet zet een heel belangrijke stap daarbij: er wordt een toekomstverkenning naar de verdere vernieuwing van het publieke mediabestel gestart. ROOS vindt dat zeer verstandig. Door de keuzes van de opeenvolgende kabinetten Rutte met betrekking tot de financiering van de publieke omroep in zijn geheel is wat ROOS betreft een nieuwe visie op de publieke omroep inderdaad hard nodig. Gezien het nieuwe financiële kader moet de publieke omroep opnieuw definiëren welke kernactiviteiten hij wil vervullen, en moet hij daarbij scherpe profiel en genre keuzes maken. De kwantiteit van het media-aanbod en de media-aanbodkanalen moet daarbij over de gehele breedte worden herzien. De functie nieuws en informatievoorziening is wat ROOS betreft de eerste en belangrijkste pijler van een nieuwe publieke omroep: de landelijke en niet-landelijke publieke omroepen voorzien in onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige berichtgeving die de burger aangaan over zaken uit de wereld, het land en de regio.

Voor een samenwerking met de landelijke omroep heeft ROOS al een aantal duidelijke uitgangspunten geformuleerd, en die uitgangspunten kunnen ook met het nieuwe Regeerakkoord van toepassing blijven. Kort gezegd is het meest belangrijke uitgangspunt dat de legitimatie en uitvoering van de regionale mediaopdracht volledig bij het collectief van de regionale omroep blijft liggen. Daar lijkt ook geen discussie over want het Kabinet vindt het van belang dat de regionale identiteit en het onafhankelijk functioneren gewaarborgd blijft. Bij de gewenste samenwerking stelt de regionale omroep het journalistiek, inhoudelijke aspect voorop en dan is de NOS, maar als mogelijk ook een actualiteitenprogramma als EenVandaag, een belangrijke samenwerkingspartner.

Het ROOS-idee van een samenwerkingsplan verzilvert derhalve allereerst de journalistieke en inhoudelijke voordelen die met een samenwerking bereikt kunnen worden en biedt daarnaast een goede bestuurlijke oplossing voor het samenbrengen van twee verschillende organisaties.

 Beleidsprioriteiten 2013-2017
mobiele versie