Beleidsplan 2010-2014

De regionale omroep wil in zijn eigen regio het toonaangevende mediabedrijf zijn dat de burgers voorziet van een kwalitatief hoogwaardig -crossmediaal- aanbod van regionaal nieuws, informatie, achtergronden en brede cultuur. De regionale omroep wil dit aanbod verspreiden via radio, televisie, teletekst, internet en andere nieuwe vormen van informatieverspreiding. Op de regionale omroep is de Mediawet van toepassing waaruit een groot aantal verplichtingen volgt.

Sinds de financieringsstructuur van de regionale publieke omroep in 2006 is gewijzigd is er veel gebeurd. De nieuwe relatie tussen provincies, omroepen, Commissariaat voor de Media en het ministerie van OCW heeft langzaamaan zijn huidige vorm gekregen. Afspraken zijn gemaakt met provincies en het Commissariaat over de uitgangspunten van de nieuwe relatie met elkaar en over de financiële en programmatische verantwoording die de regionale omroep hoort te doen. In samenwerking met het IPO is onderzoek gedaan naar het begrip kwalitatief hoogwaardige programmering zoals dat vanaf 2006 in de mediawet is opgenomen. Eind 2008 heeft het Commissariaat een evaluatie van de nieuwe financieringsstructuur naar de minister van OCW gestuurd. Het Medialandschap is in de laatste jaren door de digitalisering en het internet in snel tempo veranderd; met ingang van 2009 is de Mediawet daarop aangepast. Parallel aan dit alles trad ontlezing op en liepen reclame-inkomsten terug bij, met name, de regionale geschreven pers.  Eind 2009 stuurde minister Plasterk een brief naar de Tweede Kamer over de regionale omroep. In de brief neemt de minister een voorschot op de verschillende vraagstukken die er zijn rond de regionale omroep en de regionale journalistiek.

Over de reikwijdte en taakafbakening van de regionale omroep is geen onduidelijkheid, vindt ook de Minister. De regionale omroep is complementair aan de landelijke, want hij verzorgt een aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de provincie waarvoor het aanbod bestemd is. De regionale omroep vervult daarmee een belangrijke rol in de informatievoorziening op het regionaal niveau. Vraagstukken ten aanzien van de regionale omroep zijn onder andere het te lage programmatische niveau van de vier kleinste omroepen en achterlopende crossmediale ontwikkelingen bij alle omroepen. Genoemd ook wordt de precaire situatie van het algemene journalistieke niveau in de regio en de vorming van regionale mediacentra als bijdrage aan de oplossing voor die situatie. Als op de distributie via kabel, ether en satelliet wordt ingegaan wordt de vindbaarheid van de regionale omroep in het uitgebreide digitale pakket als terecht zorgpunt ervaren. Tot slot wordt de samenwerking onderling en binnen het publieke bestel, en wordt de aansluiting van de regionale omroep bij landelijke voorzieningen als het Mediafonds, uitzendinggemist en het Nederlands instituut voor Beeld&Geluid behandeld.

De brief van de Minister biedt vele aanknopingspunten voor de regionale omroep die dienstbaar kunnen zijn aan de discussie over de toekomstige positie van de regionale omroep. ROOS zal namens de regionale omroep gesprekspartner zijn voor de bij deze discussie betrokken partijen.

 ROOS Beleidsprioriteiten 2010-2014
mobiele versie