Over ROOS

 
ROOS behartigt de belangen van de 13 publieke regionale omroepen in Nederland. De officiële naam is: Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking. ROOS ontwikkelt beleid, treedt op namens de bedrijfstak bij de politiek, overheden en anderen, sluit contracten voor het collectief, doet aan voorlichting en behartigt andere gemeenschappelijke belangen.

De dertien publieke regionale omroepen zijn elk lid van ROOS en vormen haar bestuur. De 13 omroeporganisaties zijn publiek van karakter. Zij zijn dus gebonden aan het programma-voorschrift en aan de andere bepalingen uit de Mediawet. Regionale omroepen zijn actief op radio, televisie en internet.
 
Doelstelling
De stichting ROOS stelt zich ten doel om op grond van samenwerking en beraad ordenend werkzaam te zijn en aldus de belangen van de regionale publieke omroepen te behartigen en het regionale aandeel in het publieke omroepstelsel en in het mediabeleid te versterken. 
 
De belangrijkste activiteiten om dit doel te bereiken zijn:
 • Het bevorderen van de ontwikkeling van de regionale omroep in Nederland.
 • Het verlenen van diensten aan de regionale omroepen.
 • Het coördineren van het overleg van de regionale omroepen met overheden en met andere zendgemachtigden, met organisaties en organen van en instellingen ten behoeve van de omroep.
 • Het vertegenwoordigen van de gezamenlijke regionale omroepen in daarvoor in aanmerking komende instellingen, colleges en werkgroepen.
 • Het bestuderen van het beleidsveld van de omroep in het algemeen en de regionale omroep in het bijzonder.
 • Alle andere activiteiten die voor het bereiken van het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Organisatie 
Stichting ROOS heeft een Bestuur en een Raad van Toezicht. Het Bestuur van Stichting ROOS bestaat sinds begin 2009 uit veertien leden: een onafhankelijk voorzitter en de dertien directeuren van de dertien regionale publieke omroepen die zich als deelnemer van de stichting hebben aangemeld. Voor deze situatie zijn begin 2009 de statuten van de stichting aangepast. 
 
Het bestuur van ROOS is als volgt samengesteld:
 • J.G. de Vries (onafhankelijk voorzitter) 
 • drs. G. Lensink, stichting Regionale Radio Noord en stichting Regionale Televisie Noord
 • J.W. Koster (plv. voorzitter en penningmeester), stichting Regionale Omrop Fryslân
 • D. Binnendijk, stichting RTV Drenthe
 • M.G.J. Oude Wesselink, stichting RTV Oost
 • G.C. van Kleef, stichting Omroep Gelderland
 • A.M. Berends, stichting Regionale Omroep Flevoland
 • P.J.M. van der Lugt, stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland
 • P.J.M. van Gessel, stichting RTVNH
 • J.G. Milo, stichting Regionale Omroep West
 • B. Klaver, stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond eo
 • mw. mr. M. Schoonen mpm, stichting Omroep Zeeland
 • J.W.H. Lemckert, stichting Regionale Omroep Brabant
 • mr. R.L.J. Stevens, L1 (afgevaardigd door Stichting Omroep Limburg)

De Raad van Toezicht houdt in het algemeen toezicht op het Bestuur en in het bijzonder op de wijze waarop het Bestuur invulling geeft aan de onderlinge samenwerking van de deelnemers. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden: een onafhankelijke voorzitter en vier leden die zijn benoemd door vier clusters waarover de omroepen zijn verdeeld: cluster Noord (Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe), cluster Oost (RTV Oost, Omroep Gelderland, Omroep Flevoland), cluster Zuid (Omroep Zeeland, Omroep Brabant en Stichting Omroep Limburg/L1) en cluster West (Omroep West, RTV Rijnmond, NH, RTV Utrecht). 
 
De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
 • J. Weierink (voorzitter)
 • L.B. Kobes, cluster Oost
 • mw. A. van Leeuwen-Gijsberts, cluster West
 • mr. L.J. Klaassen, cluster Noord
 • ing. J.I. Hennekeij, cluster Zuid

Stichting ROOS heeft vijf medewerkers:
 • Gerard Schuiteman, directeur
 • Richel Bernsen, senior beleidsmedewerker
 • Tijmen Brugman, beleidsmedewerker
 • Heleen van Kasbergen, directie assistente
 • Irene Rebel, secretaresse

Bureau Regio is ook onderdeel van ROOS. De medewerkers van Bureau Regio zijn in dienst bij stichting ROOS. Ton Mallo is de hoofdredacteur van Bureau Regio. Voorts zijn naast een bureauredacteur en vijf redacteuren/presentatoren ook een aantal freelance medewerk(st)ers werkzaam bij Bureau Regio.
 

De dertien omroepen hebben elk een eigen reclamemaatschappij. Op de landelijke reclamemarkt werken de dertien regionale omroepen samen in Omroep Reclame Nederland Sales CV (ORN).

 

Bekostiging regionale omroep

De regionale omroep wordt grotendeels met publieke middelen bekostigd en heeft aanvullend reclame-inkomsten. De publieke bekostiging vindt sinds 1 januari 2014 plaats via het Commissariaat voor de Media nadat de bekostiging sinds 2006 geheel via provincies liep. Vòòr 2006 werd de regionale omroep zowel via het Rijk/Commissariaat voor de Media en provincies bekostigd.

 

Radio, televisie en online

De regionale radiostations hebben een gemiddeld marktaandeel van 11,5% behaald in 2012. Ruim 3 miljoen Nederlanders van 10 jaar en ouder luisteren wekelijks naar de regionale radio. De TV-zenders van de regionale omroepe bereiken wekelijks meer dan 6 miljoen kijkers. Zowel de reguliere als de mobiele websites van de regionale omroepen worden veelvuldig bezocht. In 2012 ging het om circa 380 miljoen bezoeken aan de websites, de mobiele sites of via sessies via de iOS en Android apps.
 
 
mobiele versie