kabelpagina

De radio en televisieprogramma"s van alle regionale publieke omroepen worden via de kabel uitgezonden. Als u een kabelaansluiting heeft moet u in ieder geval de regionale omroep voor uw gebied kunnen ontvangen. Kabelfrequenties en kanaalnummers zijn op te vragen bij uw kabelmaatschappij of zijn op de website van de kabelmaatschappij vermeld.


De programma"s van de publieke regionale omroepen worden ook uitgezonden via de digitale kabel. Heeft u een kabelaansluiting van Essent, Casema, Multikabel, UPC of CAIW dan kunt u in de digitale pakketten van deze aanbieders meerdere regionale omroepen ontvangen.

Kijk op de websites van de kabelmaatschappijen voor informatie over het aantal regionale omroepen, in welke pakketten de omroepen worden uitgezonden en voor de kosten.

terug
 • 05 december 2011 - Minister presenteert regeling Minimumpakket radio en televisie

  In een brief aan de Tweede Kamer presenteert de Minister van OCW, Marja van Bijsterveldt, een eigentijdse regeling om mensen te verzekeren van een gevarieerd minimumpakket van televisiezenders op alle distributienetwerken. De redenen daarvoor zijn dat de markt voor televisiedistributie inmiddels aanzienlijk is veranderd en dat er toenemende bezwaren zijn tegen het systeem van lokale programmaraden (kabelraden).

  De minister wil een aantal minimumwaarborgen in de Mediawet scheppen op basis van twee uitgangspunten. De eerste is dat de overheid zoveel mogelijk als achtervang voor de distributie van de publieke omroep dient te fungeren als waarborg voor het effectief uitvoeren van de publieke taak en rechtvaardiging van de publieke financiering. De overheid wil de mogelijkheid dat de publieke omroep iedereen kan bereiken niet helemaal aan onderhandelingen tussen omroepen en distributeurs overlaten. De tweede is dat de overheid in bredere zin ook verantwoordelijk is voor de distributie van een gevarieerd televisieaanbod.

  De must-carry verplichting zal naast kabelbedrijven ook voor andere grote pakketaanbieders gaan gelden. Het gaat dan om de doorgifte van de publieke radio en tv-zenders. Daarnaast wordt de toegang tot een minimumpakket bevorderd door de omvang van het digitale wettelijke minimumpakket te verhogen van 15 naar 30 televisiezenders. De publieke zenders behoren tot de 30 verplichte zenders.

  Na de zomer van 2012 zal de Minister het wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer met het streven de bepalingen ervan per 1 juli 2013 in werking te laten treden.

  Brief Minister
 • 02 september 2011 - Alle regionale omroepen bij UPC Digital TV

  Vanaf 1 september zijn alle dertien regionale publieke omroepen opgenomen in het Digitale TV abonnement van UPC. Alle kijkers via digitale televisie van UPC kunnen nu ook de regionale omroepen Omroep West, Omroep Zeeland, RTV Drenthe, RTV Noord en RTV Oost zien in digitale kwaliteit.

  De regionale omroep is in zijn eigen provincie te vinden onder voorkeuzepositie 30. De overige regionale omroepen zijn bij elkaar te vinden vanaf positie 701.

 • 26 november 2010 - Minister in gesprek met kabelmaatschappijen over kabelpositie regionale omroep

  In een brief over de mediabegroting 2011 informeert Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart de Tweede Kamer over de vindbaarheid van de regionale omroep op de digitale kabel.

  Op verzoek van de Tweede Kamer deed voormalig Minister Plasterk in februari van dit jaar al een dringend beroep op kabelmaatschappijen om de regionale omroep op kanaalpositie 11 van de digitale kabel te plaatsen. De Minister schrijft nu dat de twee grootste kabelmaatschappijen willen kiezen voor plaatsing op positie 30.

  Per brief van 11 oktober 2010 heeft Minister Bijsterveldt-Vliegenthart wederom een dringend beroep op de kabelmaatschappijen gedaan om alsnog te kiezen voor een (ver)plaatsing van de regionale omroep naar een hogere kanaalpositie. Ook schrijft de Minister dat ze binnenkort hierover een gesprek aangaat met NLkabel.

  De Tweede Kamer wilde eind vorig jaar dat de regionale omroep in de digitale pakketten op plaats 11 komt, direct na de tien landelijke zenders. ROOS ondersteunt die gedachte zeer. De regionale omroep is ook via positie 30 lastig vindbaar en daardoor wordt afbreuk gedaan aan de belangrijke positie van de regionale omroep.

 • 25 november 2009 - Kamer: regionale omroep op 11 op digitale kabel en Digitenne

  Minister Plasterk gaat zo snel mogelijk met kabelmaatschappijen en Digitenne in overleg over de plaatskeuze van de regionale omroep in het digitale pakket. Hij zal daarbij nadrukkelijk bepleiten om de regionale omroep direct na de landelijke zenders geplaatst te krijgen. Onder het motto 2 keer 1 is 11 zou iedereen in zijn regio zijn eigen regionale omroep moeten vinden onder voorkeuzepositie 11 op de digitale kabel en via Digitenne vindt de Tweede Kamer.

  De toezegging van de Minister om met kabelaars en Digitenne te gaan praten en de Kamer daarover te informeren voorkwam een motie van de Kamer om de gevraagde plek op de kabel te moeten regelen.

  In het notaoverleg over de regionale omroep gaven de mediawoordvoerders Jasper van Dijk (SP), Nicolien van Vroonhoven (CDA), Martijn van Dam (PvdA) en Johan Remkes (VVD) allen aan dat de huidige posities geen recht doen aan de functie van de regionale omroep. De Kamer sprak van een zoektocht van hier tot sint-juttemis en van in slaap vallen voordat je bij de regionale omroep bent beland. De Kamer wil dat de regionale omroep direct na de eerste tien reguliere landelijke zenders te vinden moet zijn op de digitale kabel en via Digitenne.

  Joop Atsma van het CDA gaf in zijn initiatiefnota over de regionale omroep al aan dat de hoge voorkeuzepositie een probleem is. Door de digitalisering is het aanbod op de kabel enorm toegenomen en samen met de hoge voorkeuzepositie is dit een van de redenen dan de belangstelling voor de regionale televisie is teruggelopen.

  De Minister zegde toe persoonlijk met kabelaars en Digitenne te zullen spreken over plek 11. De Minister zou het gek vinden als deze partijen het niet uitvoeren nu de Tweede Kamer plek 11 een belangrijke wens vindt.

mobiele versie