ondertiteling algemeen

Per Algemene maatregel van Bestuur zijn in Nederland de landelijke publieke omroep en de commerciele omroepen per 1 januari 2007 verplicht om hun Nederlandstalige programma's te ondertitelen. Voor de landelijke publieke omroepen geldt een percentage van 95% van de Nederlandstalige programma's, voor de commerciele omroepen wordt een percentage van 50% nagestreefd. De RTL zenders vallen nog niet onder deze verplichting omdat zij vallen onder Luxemburgs jurisdictie.

Ook de regionale publieke omroepen vallen niet onder de AmvB en dus ondertitelingsplicht. Staatssecretaris van der Laan besloot hiertoe destijds vanwege de financiele situatie bij de regionale omroepen. 

Bij ongeveer de helft van alle regionale omroepen worden veelal de herhalingen van het nieuws wel ondertiteld doordat de betreffende provincie hier additionele financiering voor verstrekt.

terug           naar actueel pagina

mobiele versie