ondertiteling actueel


30 juni 2006  - Ondertiteling niet verplicht voor regionale omroepen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel voor een ondertitelingsverplichting voor de landelijke publieke en commerciele omroepen. Regionale publieke omroepen vallen niet onder deze verplichting gezien de -beperkte- fianciele situatie die de regionale omroepen hebben.

ROOS heeft eerder zijn ongenoegen hierover uitgesproken. ROOS vindt dat een tekort aan middelen niet de reden mag zijn om functies niet uit te voeren. Ook betreurt ROOS het dat het Kabinet niet in overleg met de regionale omroepen en/of provincies is getreden om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ondertiteling wel mogelijk te maken bij de regionale omroepen.

 Persbericht Ministerraad 30 juni 2006


2 januari 2006  -  Van der Laan: géén ondertiteling bij regionale omroepen

In een brief aan ROOS laat Staatssecretaris van OCW Medy van der Laan weten ondertiteling bij regionale omroepen wel van belang te vinden maar daar verder geen werk van te willen maken. Per brief van 8 november 2005 had ROOS haar nog opgeroepen samen te kijken hoe ondertiteling bij de regionale omroepen mogelijk gemaakt zou kunnen worden.

In haar brief herhaalt de Staatssecretaris de financiele redenen waarom de regionale omroepen niet onder de AmvB zullen vallen waaraan momenteel gewerkt wordt en waarin de landelijke publieke en commerciele omroepen wel zullen vallen. De financiele redenen betreffen een gebrek aan middelen bij de regionale omroepen om ondertiteling te kunnen bekostigen. ROOS maakt uit de brief op dat van der Laan zelf ook geen middelen wil vrij maken om deze belangrijke functie toch mogelijk te maken.

 Brief van der Laan van 2 januari 2006


8 november 2005  -  ROOS vraagt Staatssecretaris om ondertiteling ook te verplichten bij regionale omroepen

In een brief aan de Staatssectretaris van der Laan van OCW roept ROOS de Staatssecretaris op samen met ROOS te onderzoeken hoe ondertiteling van programma's ook bij de regionale omroepen mogelijk kan worden gemaakt. Dit naar aanleiding van een schriftelijk overleg in de Tweede Kamer waarin de Staatssecretaris aangeeft ondertiteling bij de regionale omroepen juist niet te willen verplichten gezien de financiele situatie bij de regionale omroepen. Hier wordt een gebrek aan financiele middelen bedoeld.

ROOS noemt dit in de brief een verkeerder redenatie. ROOS vindt het vreemd dat als de financiering van de regionale omroepen te wensen overlaat de omroepen de belangrijke ondertitelingsfunctie niet hoeven uit te voeren. Naar de mening van ROOS zou juist het belang en de taken van de regionale omroepen voorop gesteld moeten worden en is financiering daarvan een randvoorwaarde. ROOS heeft de Staatssecretaris opgeroepen samen te bezien hoe ondertiteling ook bij regionale omroep mogelijk gemaakt kan worden.

 Brief van ROOS aan van der Laan
 Verslag schriftelijk overleg 27 september 2005

 

terug

mobiele versie