Mediafonds


22 mei 2007 - Extra geld voor drama en documentaires bij regionale omroep

Minister Plasterk van OCW stelt 500.000 euro extra beschikbaar voor regionale documentaires en voor de ontwikkeling van regionaal drama. Het geld zal met ingang van 2008 door Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties (Stifo) worden ingezet voor de regionale culturele programmering.

Het Stifo ondersteunt met een speciaal budget de ontwikkeling en productie van regionale documentaires. Regionale omroepen hebben een duidelijke rol bij het bieden van dagelijks nieuws en informatieve programma’s. Steeds meer regionale omroepen ontwikkelen met veel succes ook eigen documentaires en dramaproducties. Regionale omroepen bieden zo ook ruimte aan (nieuw) talent.

In zijn advies “Innoveren, participeren” wijst de Raad voor Cultuur op het belang van de regionale omroep, juist ook op cultureel gebied. Het bewijs dat er potentie zit in de regio wordt volgens de Raad geleverd door het succes van regiosoaps en regiodocumentaires.


27 oktober 2006  -  Meer geld nodig voor regionale documentaires

De koepelorganisatie van regionale omroepen ROOS en het Stimuleringsfonds voor de Nederlandse Culturele Omroepproducties hebben bij het ministerie van OCW aangedrongen op extra geld voor de regionale documentaire. Dit verzoek wordt aanstaande maandag 30 oktober besproken in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de mediabegroting in de Vaste Commissie voor OCW.

Dit jaar dreigt de helft van de subsidieaanvragen voor regionale documentaires niet te worden gehonoreerd. Het (geoormerkte) budget van het Stimuleringsfonds is niet toereikend voor alle aanvragen. De kwaliteit van de aanvragen is hoog. De meeste voldoen aan de strenge kwaliteitscriteria die het fonds stelt om voor subsidie in aanmerking te komen.

Met succes bevordert het Stimuleringsfonds sinds eind 2000 de ontwikkeling en productie van regionale documentaires. Dankzij de subsidie komen in heel Nederland documentaires tot bloei en kan regionaal talent zich ontwikkelen. De Prix Europa voor regionale documentaires werd dit jaar toegekend aan La vie en chantant van de Limburgse omroep L1 (regie Patrick Bisschops). Dit is opnieuw een bevestiging van de kwaliteit van de documentaires die in opdracht van regionale omroepen worden gemaakt.

Regionale omroepen, verenigd in ROOS, maken zich op verschillende manieren sterk voor de regionale documentaire. RegioDoc, de TV Marathon die de omroepen in de nacht van 2 op 3 december gezamenlijk uitzenden, is een manier om het gevarieerde aanbod van regionale documentaires in het hele land te laten zien. Deze marathon wordt ondersteund met de website www.regiodoc.nl .

Tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) organiseert ROOS op vrijdag 1 december in De Balie een discussiebijeenkomst over de kracht van de regionale documentaire. La vie en chantant zal dan te zien zijn en worden ingeleid door journalist Walter van der Kooi.

mobiele versie