Twitter

ROOS Dagen 2003: Regionale Radiodagen

Op 20 en 21 februari 2003 heeft Stichting ROOS voor het eerst een congres georganiseerd voor de regionale radiostations. Nu eens niet voor de beleidsmakers, maar voor de mensen van de werkvloer: programmamakers, redacteuren en presentatoren. Doel van dit tweedaagse congres was enerzijds kennisoverdracht via lezingen en workshops, anderzijds een ontmoetingsplaats creëren, waarbij informatie en ervaringen uitgewisseld konden worden. Deze eerste editie was dus specifiek bedoeld voor de radio-afdelingen van de regionale omroepen.

Sprekers

De key note lezing van de eerste dag werd verzorgd door Valerie Geller, voorheen radiojournalist/presentator in de VS, thans eigenaar van Geller Media International. In haar lezing gaat zij in op het creëren van een sterk radiostation. Irene Costera Meijer opende de tweede dag met haar lezing over kwaliteitsdefinities voor radiomaken. Andere namen die verbonden waren aan deze eerste editie van de ROOS Dagen: Jonathan Halls (BBC), Felix Meurders en Erik de Zwart.